BODY COMFORT s. r. o.

IČO: 31 320 376
IČ DPH: SK 2020297818

Flöglova 4
811 05 Bratislava
tel.: +421 903 630 681
e-mail: info@bodycomfort.biz

www.bodycomfort.biz

Banka predávajúceho: SBERBANK Slovensko a.s., číslo účtu: 4000032502/3100,
pri zahraničných platbách SWIFT CODE / BIC /: LUBASKBX,
IBAN: SK0231000000004000032502

Otváracia doba:
Nie je pevne stanovená, na návšteve sa treba vopred telefonicky alebo e-mailom dohodnúť.

Ďakujeme za porozumenie.